Cobo 1 Wit

Concertgebouw Amsterdam

De Renovatie van de Grote Zaal
van het Concertgebouw in Amsterdam

Uitgegeven door

Merkx+Girod architecten b.v.
T. Bleijenberg Stucadoors b.v.

Tekst 

Enst van der Hoeven / Crimson

Eindredactie

Wilma Sütö

Beeldredactie

Monique Brink

Grafische vormgeving

Atelier Rene Knip

Lithografie

Colorset, Amsterdam

Drukwerk

Calff & Meischkle, Amsterdam

ISBN

90-9013358-5

uitgegeven

1999

Concertgebouw Amsterdam

Het boek ‘de Renovatie van de Grote Zaal van het Concertgebouw Amsterdam’ is uitgegeven ter gelegenheid van de voltooiing van de renovatie van de grote zaal in 1999.
Deze ruim tien jaar durende omvangrijke renovatie is in detail beschreven en geïllustreerd met behulp van schetsen, tekeningen, foto’s, interviews en artikelen. Bijdragen onder andere van Martijn Sanders, Ernst van der Hoeven, Evelyne Merkx en Teun Bleijenberg, 98 pagina’s, uitgegeven in eigen beheer.